Magnolia

Welkom op de website van BSGO Magnolia .

Adhv deze site zijn we beter in staat om alle gegevens actueel te houden. Kom geregeld eens een kijkje nemen. Wij maken jullie even wegwijs bij een eerste bezoek.

Magnolia-agenda : grasduin door de up-to-date jaarkalender van onze school.

Elke klas heeft zijn eigen blog direct toegankelijk via het hoofdmenu.

Mededelingen treffen jullie aan onder: nieuws 'kleuter' of nieuws 'lager'.

Op zoek naar algemene informatie? Klik dan op nieuws 'algemeen'.

Onder ouders vindt u de rubrieken ‘vriendenkring' en ‘schoolraad'.

Vragen of opmerkingen ?

Laat het ons even weten via contact.

 

Pascal Onderdonk

directeur BSGO Magnolia Ukkel

Drogenbossteenweg 156, 1180 Ukkel

02/3769270

RSS 2.0 Our site is valid CSS Our site is valid XHTML 1.0 Transitional
 

Profiel informatie

Application afterLoad: 0.003 seconds, 0.17 MB
Application afterInitialise: 0.094 seconds, 0.57 MB
Application afterRoute: 0.106 seconds, 0.78 MB
Application afterDispatch: 0.173 seconds, 1.14 MB
Application afterRender: 2.594 seconds, 1.25 MB

Geheugengebruik

1332996

79 queries gelogd

 1. SELECT *
    FROM josmagn2008_session
    WHERE session_id = '5f4cdf3fc414077780256c1b4d7a2a49'
 2. DELETE
    FROM josmagn2008_session
    WHERE ( TIME < '1511431557' )
 3. SELECT *
    FROM josmagn2008_session
    WHERE session_id = '5f4cdf3fc414077780256c1b4d7a2a49'
 4. INSERT INTO `josmagn2008_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '5f4cdf3fc414077780256c1b4d7a2a49','1511435157','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM josmagn2008_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM josmagn2008_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM josmagn2008_menu AS m
    LEFT JOIN josmagn2008_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT published
    FROM josmagn2008_plugins
    WHERE element = 'jceembed' OR element = 'mediaobject'
 9. SELECT template
    FROM josmagn2008_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 2)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM josmagn2008_content AS a
    LEFT JOIN josmagn2008_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN josmagn2008_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN josmagn2008_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN josmagn2008_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 1
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-11-23 11:05:57' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-11-23 11:05:57' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 11. UPDATE josmagn2008_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='1'
 12. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM josmagn2008_modules AS m
    LEFT JOIN josmagn2008_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 2 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 13. SELECT m.*, SUM(CASE WHEN p.published=1 THEN 1 ELSE 0 END) AS cnt

    FROM josmagn2008_menu AS m

    LEFT JOIN josmagn2008_menu AS p
    ON p.parent = m.id

    WHERE m.menutype='mainmenu'
    AND m.published='1'
    AND m.access <= 0

    GROUP BY m.id
    ORDER BY m.parent, m.ordering
 14. SELECT m.*
    FROM josmagn2008_menu AS m

    WHERE menutype='mainmenu'
    AND m.published='1'
 15. SELECT id
    FROM josmagn2008_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_vemod_news_mailer'
    AND published=1
 16. SELECT title
    FROM josmagn2008_modules
    WHERE module = 'mod_latestnews'
    AND id=21
    AND published = 1
 17. SELECT title
    FROM josmagn2008_modules
    WHERE module = ''
    AND published = 1
 18. SELECT title
    FROM josmagn2008_modules
    WHERE module = ''
    AND published = 1
 19. SELECT title
    FROM josmagn2008_modules
    WHERE module = ''
    AND published = 1
 20. SELECT title
    FROM josmagn2008_modules
    WHERE module = ''
    AND published = 1
 21. SELECT title
    FROM josmagn2008_modules
    WHERE module = ''
    AND published = 1
 22. UPDATE josmagn2008_vemod_news_mailer_scantime
    SET readers=readers+1
    LIMIT 1
 23. SELECT readers
    FROM josmagn2008_vemod_news_mailer_scantime
    LIMIT 1
 24. SELECT scantime
    FROM josmagn2008_vemod_news_mailer_scantime
    LIMIT 1
 25. UPDATE josmagn2008_vemod_news_mailer_scantime
    SET scantime='2017-11-23 11:05:58'
    LIMIT 1
 26. UPDATE josmagn2008_vemod_news_mailer_scantime
    SET readers=readers-1
    WHERE readers>0
    LIMIT 1
 27. SELECT *
    FROM josmagn2008_vemod_news_mailer_log
    WHERE STATUS = 1
    ORDER BY sent
 28. SELECT *
    FROM josmagn2008_vemod_news_mailer_log
    WHERE STATUS = 2
    ORDER BY sent
 29. SELECT DISTINCT id
    FROM josmagn2008_categories
    WHERE published=1
    AND (id IN (-9999999) OR SECTION IN (1,25,15,16,18,19,20,21,22,23,24))
    ORDER BY SECTION, ordering
 30. SELECT COUNT(*)
    FROM josmagn2008_content
    WHERE state=1
    AND catid IN (1,31,2,4,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68)
 31. SELECT DISTINCT *,GREATEST(created,publish_up) AS vemoddatetime
    FROM josmagn2008_content
     
    WHERE state=1
    AND access = 0
     
    AND catid IN (1,31,2,4,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68)
     
    AND metakey NOT LIKE '%vemodnosend%'
     
    HAVING vemoddatetime >= '2017-11-23 10:01:32'
     
    AND vemoddatetime < '2017-11-23 11:05:58'
     
    ORDER BY vemoddatetime
 32. SELECT DISTINCT *
    FROM josmagn2008_categories
    WHERE published=1
    AND id IN (-9999999)
    AND SECTION NOT IN (1,25,15,16,18,19,20,21,22,23,24)
    ORDER BY SECTION, ordering
 33. SELECT DISTINCT *
    FROM josmagn2008_sections
    WHERE published=1
    AND id IN (1,25,15,16,18,19,20,21,22,23,24)
    ORDER BY ordering
 34. SELECT *
    FROM josmagn2008_users
    LEFT JOIN josmagn2008_vemod_news_mailer_subs
    ON josmagn2008_users.id = josmagn2008_vemod_news_mailer_subs.userid
    WHERE josmagn2008_vemod_news_mailer_subs.catid = -1
    ORDER BY josmagn2008_users.name
 35. SELECT *
    FROM josmagn2008_vemod_news_mailer_users
    LEFT JOIN josmagn2008_vemod_news_mailer_subs
    ON josmagn2008_vemod_news_mailer_users.id = josmagn2008_vemod_news_mailer_subs.userid
    WHERE josmagn2008_vemod_news_mailer_subs.catid = -1
    AND josmagn2008_vemod_news_mailer_users.id<0
    ORDER BY josmagn2008_vemod_news_mailer_users.name
 36. SELECT title
    FROM josmagn2008_sections
    WHERE id=1
    AND published=1
 37. SELECT title
    FROM josmagn2008_sections
    WHERE id=1
    AND published=1
 38. SELECT *
    FROM josmagn2008_users
    LEFT JOIN josmagn2008_vemod_news_mailer_subs
    ON josmagn2008_users.id = josmagn2008_vemod_news_mailer_subs.userid
    WHERE josmagn2008_vemod_news_mailer_subs.catid = -25
    ORDER BY josmagn2008_users.name
 39. SELECT *
    FROM josmagn2008_vemod_news_mailer_users
    LEFT JOIN josmagn2008_vemod_news_mailer_subs
    ON josmagn2008_vemod_news_mailer_users.id = josmagn2008_vemod_news_mailer_subs.userid
    WHERE josmagn2008_vemod_news_mailer_subs.catid = -25
    AND josmagn2008_vemod_news_mailer_users.id<0
    ORDER BY josmagn2008_vemod_news_mailer_users.name
 40. SELECT title
    FROM josmagn2008_sections
    WHERE id=25
    AND published=1
 41. SELECT title
    FROM josmagn2008_sections
    WHERE id=25
    AND published=1
 42. SELECT *
    FROM josmagn2008_users
    LEFT JOIN josmagn2008_vemod_news_mailer_subs
    ON josmagn2008_users.id = josmagn2008_vemod_news_mailer_subs.userid
    WHERE josmagn2008_vemod_news_mailer_subs.catid = -15
    ORDER BY josmagn2008_users.name
 43. SELECT *
    FROM josmagn2008_vemod_news_mailer_users
    LEFT JOIN josmagn2008_vemod_news_mailer_subs
    ON josmagn2008_vemod_news_mailer_users.id = josmagn2008_vemod_news_mailer_subs.userid
    WHERE josmagn2008_vemod_news_mailer_subs.catid = -15
    AND josmagn2008_vemod_news_mailer_users.id<0
    ORDER BY josmagn2008_vemod_news_mailer_users.name
 44. SELECT title
    FROM josmagn2008_sections
    WHERE id=15
    AND published=1
 45. SELECT title
    FROM josmagn2008_sections
    WHERE id=15
    AND published=1
 46. SELECT *
    FROM josmagn2008_users
    LEFT JOIN josmagn2008_vemod_news_mailer_subs
    ON josmagn2008_users.id = josmagn2008_vemod_news_mailer_subs.userid
    WHERE josmagn2008_vemod_news_mailer_subs.catid = -16
    ORDER BY josmagn2008_users.name
 47. SELECT *
    FROM josmagn2008_vemod_news_mailer_users
    LEFT JOIN josmagn2008_vemod_news_mailer_subs
    ON josmagn2008_vemod_news_mailer_users.id = josmagn2008_vemod_news_mailer_subs.userid
    WHERE josmagn2008_vemod_news_mailer_subs.catid = -16
    AND josmagn2008_vemod_news_mailer_users.id<0
    ORDER BY josmagn2008_vemod_news_mailer_users.name
 48. SELECT title
    FROM josmagn2008_sections
    WHERE id=16
    AND published=1
 49. SELECT title
    FROM josmagn2008_sections
    WHERE id=16
    AND published=1
 50. SELECT *
    FROM josmagn2008_users
    LEFT JOIN josmagn2008_vemod_news_mailer_subs
    ON josmagn2008_users.id = josmagn2008_vemod_news_mailer_subs.userid
    WHERE josmagn2008_vemod_news_mailer_subs.catid = -18
    ORDER BY josmagn2008_users.name
 51. SELECT *
    FROM josmagn2008_vemod_news_mailer_users
    LEFT JOIN josmagn2008_vemod_news_mailer_subs
    ON josmagn2008_vemod_news_mailer_users.id = josmagn2008_vemod_news_mailer_subs.userid
    WHERE josmagn2008_vemod_news_mailer_subs.catid = -18
    AND josmagn2008_vemod_news_mailer_users.id<0
    ORDER BY josmagn2008_vemod_news_mailer_users.name
 52. SELECT title
    FROM josmagn2008_sections
    WHERE id=18
    AND published=1
 53. SELECT title
    FROM josmagn2008_sections
    WHERE id=18
    AND published=1
 54. SELECT *
    FROM josmagn2008_users
    LEFT JOIN josmagn2008_vemod_news_mailer_subs
    ON josmagn2008_users.id = josmagn2008_vemod_news_mailer_subs.userid
    WHERE josmagn2008_vemod_news_mailer_subs.catid = -19
    ORDER BY josmagn2008_users.name
 55. SELECT *
    FROM josmagn2008_vemod_news_mailer_users
    LEFT JOIN josmagn2008_vemod_news_mailer_subs
    ON josmagn2008_vemod_news_mailer_users.id = josmagn2008_vemod_news_mailer_subs.userid
    WHERE josmagn2008_vemod_news_mailer_subs.catid = -19
    AND josmagn2008_vemod_news_mailer_users.id<0
    ORDER BY josmagn2008_vemod_news_mailer_users.name
 56. SELECT title
    FROM josmagn2008_sections
    WHERE id=19
    AND published=1
 57. SELECT title
    FROM josmagn2008_sections
    WHERE id=19
    AND published=1
 58. SELECT *
    FROM josmagn2008_users
    LEFT JOIN josmagn2008_vemod_news_mailer_subs
    ON josmagn2008_users.id = josmagn2008_vemod_news_mailer_subs.userid
    WHERE josmagn2008_vemod_news_mailer_subs.catid = -20
    ORDER BY josmagn2008_users.name
 59. SELECT *
    FROM josmagn2008_vemod_news_mailer_users
    LEFT JOIN josmagn2008_vemod_news_mailer_subs
    ON josmagn2008_vemod_news_mailer_users.id = josmagn2008_vemod_news_mailer_subs.userid
    WHERE josmagn2008_vemod_news_mailer_subs.catid = -20
    AND josmagn2008_vemod_news_mailer_users.id<0
    ORDER BY josmagn2008_vemod_news_mailer_users.name
 60. SELECT title
    FROM josmagn2008_sections
    WHERE id=20
    AND published=1
 61. SELECT title
    FROM josmagn2008_sections
    WHERE id=20
    AND published=1
 62. SELECT *
    FROM josmagn2008_users
    LEFT JOIN josmagn2008_vemod_news_mailer_subs
    ON josmagn2008_users.id = josmagn2008_vemod_news_mailer_subs.userid
    WHERE josmagn2008_vemod_news_mailer_subs.catid = -21
    ORDER BY josmagn2008_users.name
 63. SELECT *
    FROM josmagn2008_vemod_news_mailer_users
    LEFT JOIN josmagn2008_vemod_news_mailer_subs
    ON josmagn2008_vemod_news_mailer_users.id = josmagn2008_vemod_news_mailer_subs.userid
    WHERE josmagn2008_vemod_news_mailer_subs.catid = -21
    AND josmagn2008_vemod_news_mailer_users.id<0
    ORDER BY josmagn2008_vemod_news_mailer_users.name
 64. SELECT title
    FROM josmagn2008_sections
    WHERE id=21
    AND published=1
 65. SELECT title
    FROM josmagn2008_sections
    WHERE id=21
    AND published=1
 66. SELECT *
    FROM josmagn2008_users
    LEFT JOIN josmagn2008_vemod_news_mailer_subs
    ON josmagn2008_users.id = josmagn2008_vemod_news_mailer_subs.userid
    WHERE josmagn2008_vemod_news_mailer_subs.catid = -22
    ORDER BY josmagn2008_users.name
 67. SELECT *
    FROM josmagn2008_vemod_news_mailer_users
    LEFT JOIN josmagn2008_vemod_news_mailer_subs
    ON josmagn2008_vemod_news_mailer_users.id = josmagn2008_vemod_news_mailer_subs.userid
    WHERE josmagn2008_vemod_news_mailer_subs.catid = -22
    AND josmagn2008_vemod_news_mailer_users.id<0
    ORDER BY josmagn2008_vemod_news_mailer_users.name
 68. SELECT title
    FROM josmagn2008_sections
    WHERE id=22
    AND published=1
 69. SELECT title
    FROM josmagn2008_sections
    WHERE id=22
    AND published=1
 70. SELECT *
    FROM josmagn2008_users
    LEFT JOIN josmagn2008_vemod_news_mailer_subs
    ON josmagn2008_users.id = josmagn2008_vemod_news_mailer_subs.userid
    WHERE josmagn2008_vemod_news_mailer_subs.catid = -23
    ORDER BY josmagn2008_users.name
 71. SELECT *
    FROM josmagn2008_vemod_news_mailer_users
    LEFT JOIN josmagn2008_vemod_news_mailer_subs
    ON josmagn2008_vemod_news_mailer_users.id = josmagn2008_vemod_news_mailer_subs.userid
    WHERE josmagn2008_vemod_news_mailer_subs.catid = -23
    AND josmagn2008_vemod_news_mailer_users.id<0
    ORDER BY josmagn2008_vemod_news_mailer_users.name
 72. SELECT title
    FROM josmagn2008_sections
    WHERE id=23
    AND published=1
 73. SELECT title
    FROM josmagn2008_sections
    WHERE id=23
    AND published=1
 74. SELECT *
    FROM josmagn2008_users
    LEFT JOIN josmagn2008_vemod_news_mailer_subs
    ON josmagn2008_users.id = josmagn2008_vemod_news_mailer_subs.userid
    WHERE josmagn2008_vemod_news_mailer_subs.catid = -24
    ORDER BY josmagn2008_users.name
 75. SELECT *
    FROM josmagn2008_vemod_news_mailer_users
    LEFT JOIN josmagn2008_vemod_news_mailer_subs
    ON josmagn2008_vemod_news_mailer_users.id = josmagn2008_vemod_news_mailer_subs.userid
    WHERE josmagn2008_vemod_news_mailer_subs.catid = -24
    AND josmagn2008_vemod_news_mailer_users.id<0
    ORDER BY josmagn2008_vemod_news_mailer_users.name
 76. SELECT title
    FROM josmagn2008_sections
    WHERE id=24
    AND published=1
 77. SELECT title
    FROM josmagn2008_sections
    WHERE id=24
    AND published=1
 78. SELECT COUNT(*)
    FROM josmagn2008_vemod_news_mailer_log
 79. SELECT a.*,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM josmagn2008_content AS a
    INNER JOIN josmagn2008_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN josmagn2008_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-11-23 11:05:57' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-11-23 11:05:57' )
    AND s.id > 0
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND (s.id=1)
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.created DESC
    LIMIT 0, 20

Geladen taalbestanden

Niet vertaalde diagnostische strings

Geen

Niet vertaalde designer strings

Geen